Learn Kiswahili Key Words

Basic Kiswahili for Visitors to East Africa

Hello      Habari, Jambo
Good bye            Kwa heri
How much          Pesa Ngapi
Money Pesa
Chair      Kiti
Sit down              keti chini
Stand up              Simama
Please   Tafadhali
Thank you           Asante
Yes         Ndio
No          Hapana, or La
Maybe  Pengine
Also       Pia
How are you?    Habari yako?
Where can i get a taxi     Naweza pata taxi wapi?
Toilet     Choo, Msala
Water   Maji
Can i have a glass of water?         Tafadhali nisaidie na kikombe cha maji?
Where can i make a phone call?                Naweza piga simu wapi?
Hotel     Hoteli
Ocean   Bahari
Mountain            Mlima
Lion        Simba
Elephant              Ndovu, Tembo
Leopard               Chui
Cheetah               Duma
Time      Saa
My name is _.     Naitwa_.


Comments